رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + ۱۱ اردیبهشت ماه

 

 


ا 0075 / بندر امام : 113000
ا 020 / بندر امام : 100000
ا 2100 / لاله : 112000
ا 2102 / لاله : 98000
ا 2420D / امیرکبیر : 110000
ا 2420H / امیرکبیر : 97000
ا 0190 / آریا ساسول : 97000
ا LL209AA / امیرکبیر : 106000
ا LL209AA /  شازند (اراک) : 105000
ا 52518 / جم : 120000
ا HI500 / بندر امام : 120000
ا 0035 / بندر امام : 114000
ا Bl3 / جم : 115000
ا Bl3 / مارون : 114000
ا Bl3 / کرمانشاه : 113000
ا F7000 / مهر : 112000
ا F7000 / ایلام : 111000
ا EX5 / جم : 112000
ا EX5 / مارون : 111000
ا EX5 / کرمانشاه : 111000
ا 5110 / آریا ساسول : 112000
ا 3840 / تبریز : 106000
ا EX3 / امیرکبیر : 140000
ا EX3 / شازند (اراک) : 140000
ا PE100 (CRP100) / مارون : 140000
ا PVC S65 / بندر امام (موجود) : 142000
ا PVC S65 / غدیر (موجود) : 142000
ا PVC S65 / اروند (موجود) : 142000
ا PP C30S / مارون : 142000
ا PP Z30S / مارون : 137000
ا PP Z30G / مارون : 145000
ا PP MR230 / مارون : 250000
ا PP R40 / مارون : 250000
ا PP 440G / پ پ جم : 114000
ا PP 440L / پ پ جم : 116000
ا PP 548R / پ پ جم : 117000
ا PP 550J / پ پ جم : 137000
ا PP 552R / پ پ جم : 135000
ا PP 510L / پ پ جم : 135000
ا 1540 / تبریز : 142000
ا 7240 / تبریز : 145000
ا ABS0150 / تبریز : 165000
ا ABS N50 / قاید بصیر : 165000

 

Go to top