رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + ۱۰ شهریور ماها 0075 / بندر امام : 109300
ا 020 / بندر امام : 99600
ا 2100 / لاله : 109000
ا 2102 / لاله : 95000
ا 2420D / امیرکبیر : 108000
ا 2420H / امیرکبیر : 94000
ا 0190 / آریا ساسول : 95000
ا LL209AA / امیرکبیر : 102000
ا LL209AA /  شازند (اراک) : 101000
ا 52518 / جم : 116000
ا HI500 / بندر امام : 115000
ا 0035 / بندر امام : 112000
ا Bl3 / جم : 110000
ا Bl3 / مارون : 110000
ا Bl3 / کرمانشاه : 109000
ا F7000 / مهر : 110000
ا F7000 / ایلام : 109000
ا EX5 / جم : 108000
ا EX5 / مارون : 107000
ا EX5 / کرمانشاه : 106500
ا 5110 / آریا ساسول : 110000
ا 3840 / تبریز : 97000
ا EX3 / امیرکبیر : 137000
ا EX3 / شازند (اراک) : 137000
ا PE100 (CRP100) / مارون : 137000
ا PVC S65 / بندر امام (موجود) : 112000
ا PVC S65 / غدیر (موجود) : 112000
ا PVC S65 / اروند (موجود) : 112000
ا PP C30S / مارون : 135000
ا PP Z30S / مارون : 132000
ا PP MR230 / مارون : 135000
ا PP 440G / پ پ جم : 108000
ا PP 440L / پ پ جم : 109000
ا PP 548R / پ پ جم : 109000
ا PP 550J / پ پ جم : 132000
ا PP 552R / پ پ جم : 131000
ا PP 510L / پ پ جم : 131000
ا PP ZR230 / نوید زرشیمی : 135000
ا 1540 / تبریز : 135000
ا 7240 / تبریز : 145000
ا ABS0150 / تبریز : 162000
ا ABS N50 / قاید بصیر : 161000

Go to top