رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir]:

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + ۷ شهریورماه ۹۷

 

 

ا 0075 / بندر امام : 110000
ا 020 / بندر امام : 103000
ا 2100 / لاله : 109000
ا 2102 / لاله : 95000
ا 2420D / امیرکبیر : 109000
ا 2420H / امیرکبیر : 95000
ا 0190 / آریا ساسول : 95000
ا LL209AA / امیرکبیر : 102000
ا LL209AA /  شازند (اراک) : 101000
ا 52518 / جم : 116000
ا HI500 / بندر امام : 116000
ا 0035 / بندر امام : 111000
ا F7000 / مهر : 109500
ا F7000 / ایلام : 109000
ا EX5 / جم : 108000
ا EX5 / مارون : 108000
ا EX5 / کرمانشاه : 107000
ا 5110 / آریا ساسول : 110000
ا 3840 / تبریز : 97000
ا EX3 / امیرکبیر : 135000
ا EX3 / شازند (اراک) : 135000
ا PE100 (CRP100) / مارون : 135000
ا PVC S65 / بندر امام (موجود) : 112000
ا PVC S65 / غدیر (موجود) : 112000
ا PVC S65 / اروند (موجود) : 112000
ا PP C30S / مارون : 135000
ا PP Z30S / مارون : 132000
ا PP 440G / پ پ جم : 107000
ا PP 440L / پ پ جم : 109000
ا PP 548R / پ پ جم : 109000
ا PP 550J / پ پ جم : 131000
ا PP 552R / پ پ جم : 130500
ا PP 510L / پ پ جم : 132000
ا 1540 / تبریز : 135000
ا 7240 / تبریز : 145000
ا ABS0150 / تبریز : 161000
ا ABS N50 / قاید بصیر : 160000

Go to top