رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری بورس کالا + ۶ شهریورماه۹۷

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP564S درجه 1 پلی پروپیلن جم 189 49264 نقدی 51727
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه 1 پلی پروپیلن جم 58 47374 نقدی 49742
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه 3 پلی پروپیلن جم 20 28951 نقدی 30398
پلی پروپیلن پودر درجه 2 پلی پروپیلن جم 3 31149 نقدی 32706
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 60 32405 نقدی 34025
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 1 پتروشیمی بندرامام 90 48504 نقدی 50929
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 2 پتروشیمی بندرامام 25 43114 نقدی 45269
پلی اتیلن سنگین LMP پتروشیمی بندرامام 30 35030 نقدی 36781
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 1 پتروشیمی بندرامام 15 44774 نقدی 47012
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 2 پتروشیمی بندرامام 15 39799 نقدی 41788
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 2 پتروشیمی بندرامام 15 39799 نقدی 41788
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52505 درجه 1 پتروشیمی جم 374 42305 سلف 44420
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 - OFF درجه 2 پتروشیمی آریا ساسول 242 39799 نقدی 41788
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501 درجه 1 پتروشیمی جم 242 42854 سلف 44996
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - HCH5110 درجه 1 پتروشیمی آریا ساسول 242 48299 نقدی 50713
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG821 درجه 1 پتروشیمی تندگویان 40 54175 نقدی 56883
پلی اتیلن ترفتالات آمورف - OFF درجه 1 پتروشیمی تندگویان 200 51079 نقدی 53632
پلی اتیلن ترفتالات آمورف - OFF درجه 2 پتروشیمی تندگویان 20 44888 نقدی 47132
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG641 درجه 1 پتروشیمی تندگویان 200 45812 نقدی 48102
پلی اتیلن ترفتالات LUMP1 پتروشیمی تندگویان 60 32505 نقدی 34130
پلی اتیلن سنگین OFF - PEWAX درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 100 35630 نقدی 37411
پلی اتیلن ترفتالات LUMP2 پتروشیمی تندگویان 60 10835 نقدی 11376
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 200 53444 نقدی 56116
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی جم 506 48299 سلف 50713
پلی بوتادین رابر OFF - 1220 درجه 2 پتروشیمی تخت جمشید 15 50000 نقدی 52500
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 2 پتروشیمی تخت جمشید 11 55000 نقدی 57750
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه2 پتروشیمی تخت جمشید 11 45000 نقدی 47250

 

Go to top