رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۶ شهریورماه۹۷

 

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 200 59382 سلف 62351
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 280 47616 سلف 49996
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 880 49749 نقدی 52236
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 748 54393 سلف 57112
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 744 52638 نقدی 55269
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 1320 53058 نقدی 55710
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 440 53893 سلف 56587
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 154 58602 نقدی 61532
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 154 58602 نقدی 61532
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 220 62298 نقدی 65412
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 506 47006 سلف 49356
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 220 53666 نقدی 56349
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 200 70693 نقدی 74227
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 506 47006 نقدی 49356
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 506 53666 نقدی 56349
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 220 40506 سلف 42531
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 200 39696 سلف 41680
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 588 52638 نقدی 55269
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 315 52638 نقدی 55269
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 110 40892 سلف 42936
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند 330 42512 نقدی 44637
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند 200 66464 سلف 69787
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 200 52638 نقدی 55269
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 200 52638 نقدی 55269
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 200 47616 سلف 49996
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 552 73109 نقدی 76764
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 152 70693 نقدی 74227
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 150 73450 نقدی 77122
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 66 59862 نقدی 62855
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 750 49060 سلف 51513
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 200 90176 نقدی 94684
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 105 58602 نقدی 61532
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 200 49749 سلف 52236
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 252 52638 نقدی 55269
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی 210 52638 نقدی 55269
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 105 58602 نقدی 61532
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 154 58602 نقدی 61532
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی 154 58602 نقدی 61532
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T نوید زرشیمی 110 59694 نقدی 62678
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 240 47846 نقدی 50238
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 286 58602 نقدی 61532
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 770 49749 نقدی 52236
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 990 53666 نقدی 56349
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 240 47616 نقدی 49996
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 1008 53893 نقدی 56587
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 500 53893 سلف 56587
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 506 40506 سلف 42531
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 500 49749 سلف 52236
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1012 49749 نقدی 52236
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 200 44364 سلف 46582
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 294 68223 نقدی 71634
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان 1243 52482 سلف 55106
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 50 73450 نقدی 77122
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 1672 54348 سلف 57065
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1672 50852 سلف 53394
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 220 53893 سلف 56587
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1595 59130 سلف 62086
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 110 54579 نقدی 57307
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 803 61914 سلف 65009
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 803 60167 سلف 63175
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 110 50589 نقدی 53118
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان 506 58638 سلف 61569
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 110 49749 نقدی 52236
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 105 88750 سلف 93187
Go to top