پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + ۲۳ خردادماه

ا 0075 / بندر امام : 70000
ا 020 / بندر امام : 67500
ا 2100 / لاله : 72000
ا 2102 / لاله : 64000
ا 1922 / لاله : 62500
ا 2420D / امیرکبیر : 65000
ا 2420H / امیرکبیر : 64000
ا 0190 / آریا ساسول : 63500
ا LL209AA / امیرکبیر : 65000
ا LL209AA /  شازند (اراک) : 64000
ا 52518 / جم : 65000
ا 5620 / شازند (اراک) : 140000
ا HI500 / بندر امام : 64000
ا 0035 / بندر امام : 125000
ا Bl3 / جم : 101000
ا Bl3 / مارون : 101000
ا Bl3 / کرمانشاه : 100800
ا F7000 / مهر : 76000
ا F7000 / ایلام : 75000
ا EX5 / جم : 74000
ا EX5 / مارون : 74000
ا EX5 / کرمانشاه : 73500
ا 5110 / آریا ساسول : 76000
ا 3840 / تبریز : 80000
ا EX3 / امیرکبیر : 80000
ا EX3 / شازند (اراک) : 78000
ا PE100 (CRP100) / مارون : 78000
ا PVC S65 / بندر امام (موجود) : 50000
ا PVC S65 / غدیر (موجود) : 50000
ا PVC S65 / اروند (موجود) : 49300
ا PP C30S / مارون : 76000
ا PP Z30S / مارون : 85000
ا PP V30S / مارون : 78000
ا PP MR230 / مارون : 79000
ا PP R40 / مارون : 78000
ا PP 548R / پ پ جم : 80000
ا PP 550J / پ پ جم : 78000
ا PP 552R / پ پ جم : 81000
ا PP 510L / پ پ جم : 78000
ا PP ZR230 / نوید زرشیمی : 77800
ا PP 332C / نوید زرشیمی : 80000
ا PP 332L / نوید زرشیمی : 78000
ا PP 552R / شازند (اراک) : 81000
ا PP 510L / شازند (اراک) : 78000
ا 1540 / تبریز : 79000
ا 7240 / تبریز : 99000
ا ABS0150 / تبریز : 110000
ا ABS N50 / قاید بصیر : 108000
ا PET 781 / تندگویان : 104000
ا PET 821 / تندگویان : 105000
ا PBR 1551 / تخت جمشید : 78000

Go to top