پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + ۱۹ خردادماه۹۷

 

 

ا 0075 / بندر امام : 62500
ا 020 / بندر امام : 62000
ا 2100 / لاله : 64000
ا 2102 / لاله : 61000
ا 1922 / لاله : 60000
ا 2420D / امیرکبیر : 64000
ا 2420H / امیرکبیر : 60500
ا 0190 / آریا ساسول : 60500
ا LL209AA / امیرکبیر : 62500
ا LL209AA /  شازند (اراک) : 62000
ا 52518 / جم : 59300
ا 5620 / شازند (اراک) : 140000
ا HI500 / بندر امام : 59300
ا 0035 / بندر امام : 94000
ا Bl3 / جم : 94000
ا Bl3 / مارون : 94000
ا Bl3 / کرمانشاه : 94000
ا F7000 / مهر : 74000
ا F7000 / ایلام : 73000
ا EX5 / جم : 73000
ا EX5 / مارون : 72500
ا EX5 / کرمانشاه : 72500
ا 5110 / آریا ساسول : 75000
ا 3840 / تبریز : 90000
ا EX3 / امیرکبیر : 76000
ا EX3 / شازند (اراک) : 76000
ا PE100 (CRP100) / مارون : 76000
ا PVC S65 / بندر امام (موجود) : 49000
ا PVC S65 / غدیر (موجود) : 49000
ا PVC S65 / اروند (موجود) : 49000
ا PP C30S / مارون : 72500
ا PP Z30S / مارون : 76000
ا PP MR230 / مارون : 74000
ا PP R40 / مارون : 73500
ا PP 440G / پ پ جم : 71000
ا PP 440L / پ پ جم : 73000
ا PP 548R / پ پ جم : 74000
ا PP 550J / پ پ جم : 73000
ا PP 552R / پ پ جم : 77500
ا PP 510L / پ پ جم : 73000
ا 1540 / تبریز : 75000
ا 7240 / تبریز : 100000
ا ABS0150 / تبریز : 110000
ا ABS N50 / قاید بصیر : 103000
ا PET 781 / تندگویان : 114000
ا PET 821 / تندگویان : 118000

 

Go to top