اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۱۲ خردادماه ۹۷

 

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۱۲ خردادماه ۹۷

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 504 52083 سلف 57291
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 504 52083 نقدی 57291
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 1008 52483 نقدی 57731
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 110 61284 نقدی 67412
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 110 57763 نقدی 63539
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 110 57763 نقدی 63539
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 220 58963 نقدی 64859
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 220 48359 نقدی 53194
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 330 49159 نقدی 54074
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 242 48359 سلف 53194
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 1001 46637 نقدی 51300
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 220 51851 نقدی 57036
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 220 51851 نقدی 57036
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام 220 59966 نقدی 179898
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 1001 64120 نقدی 192360
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 1001 45075 سلف 49582
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 220 52083 نقدی 57291
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 600 51720 نقدی 56892
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 200 66287 نقدی 198861
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 1000 51720 سلف 56892
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1650 48645 سلف 53509
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان 1650 50205 سلف 55225
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 2508 62590 سلف 71978
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 836 50503 سلف 55553
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 315 52083 نقدی 57291
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 100 37125 نقدی 44550
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG641 پتروشیمی تندگویان 2002 54590 سلف 60049
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 2486 37125 نقدی 44550
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 200 36383 نقدی 43659
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1650 59775 سلف 68741
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 264 37846 نقدی 45415
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 240 46312 نقدی 50943
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد 240 46312 نقدی 50943
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 500 48359 سلف 53194
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 105 77787 نقدی 85565
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 500 48359 سلف 53194
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 294 65165 نقدی 71681
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 240 45875 نقدی 50462
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 160 77787 نقدی 85565
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 1001 46312 نقدی 50943
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 240 48359 نقدی 53194
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 126 54683 نقدی 60151
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 210 52083 نقدی 57291
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 315 57763 نقدی 63539
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 315 52083 نقدی 57291
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 840 52483 نقدی 57731
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند 500 68398 نقدی 205194
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 500 57763 سلف 63539
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 200 52083 نقدی 57291
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 200 52083 نقدی 57291
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 552 69235 نقدی 207705
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 728 66000 نقدی 198000
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 200 60000 نقدی 180000
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 1200 47084 نقدی 51792
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 200 40730 سلف 48876
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 200 92677 نقدی 101944
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 200 37125 نقدی 44550
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 330 51851 سلف 57036
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 990 51851 نقدی 57036
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 210 52083 نقدی 57291
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 210 52083 نقدی 57291
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم 384 54083 نقدی 59491

 

 

Go to top