پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + ۹ خردادماه۹۷

 

ا 0075 / بندر امام : 64600
ا 020 / بندر امام : 63000
ا 2100 / لاله : 66000
ا 2102 / لاله : 61800
ا 1922 / لاله : 60000
ا 2420D / امیرکبیر : 65000
ا 2420H / امیرکبیر : 61700
ا 0190 / آریا ساسول : 62000
ا LL209AA / امیرکبیر : 64000
ا LL209AA /  شازند (اراک) : 63500
ا 52518 / جم : 59000
ا 5620 / شازند (اراک) : 140000
ا HI500 / بندر امام : 57500
ا 2200J / ایلام : 60000
ا 0035 / بندر امام : 97500
ا Bl3 / جم : 94000
ا Bl3 / مارون : 94000
ا Bl3 / کرمانشاه : 94000
ا F7000 / مهر : 77000
ا F7000 / ایلام : 76500
ا EX5 / جم : 75000
ا EX5 / مارون : 76500
ا EX5 / کرمانشاه : 76500
ا 5110 / آریا ساسول : 78800
ا 3840 / تبریز : 99000
ا EX3 / امیرکبیر : 76000
ا EX3 / شازند (اراک) : 76000
ا PE100 (CRP100) / مارون : 76500
ا PVC S65 / بندر امام (موجود) : 50000
ا PVC S65 / غدیر (موجود) : 50000
ا PVC S65 / اروند (موجود) : 50000
ا PP C30S / مارون : 75000
ا PP Z30S / مارون : 78000
ا PP 440G / پ پ جم : 74000
ا PP 440L / پ پ جم : 73000
ا PP 548R / پ پ جم : 76000
ا PP 550J / پ پ جم : 77000
ا PP 552R / پ پ جم : 78000
ا PP 510L / پ پ جم : 74500
ا 1540 / تبریز : 77500
ا 7240 / تبریز : 100000
ا ABS0150 / تبریز : 110000
ا ABS N50 / قاید بصیر : 106000
ا PET 781 / تندگویان : 116000
ا PET 785 / تندگویان : 112000
ا PET 821 / تندگویان : 118000

Go to top