پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + ۸ خرداد۹۷

 

آخرین نرخ های بازار :

ا 0075 / بندر امام : 64000
ا 020 / بندر امام : 63400
ا 2100 / لاله : 66000
ا 2102 / لاله : 61800
ا 1922 / لاله : 60000
ا 2420D / امیرکبیر : 65000
ا 2420H / امیرکبیر : 61800
ا 0190 / آریا ساسول : 62300
ا LL209AA / امیرکبیر : 64000
ا LL209AA /  شازند (اراک) : 63500
ا 52518 / جم : 59800
ا 5620 / شازند (اراک) : 145000
ا HI500 / بندر امام : 59500
ا 2200J / ایلام : 60000
ا 0035 / بندر امام : 95000
ا Bl3 / جم : 93000
ا Bl3 / مارون : 93000
ا Bl3 / کرمانشاه : 93000
ا F7000 / مهر : 75500
ا F7000 / ایلام : 75000
ا EX5 / جم : 75000
ا EX5 / مارون : 76000
ا EX5 / کرمانشاه : 76000
ا 5110 / آریا ساسول : 74000
ا 3840 / تبریز : 99500
ا EX3 / امیرکبیر : 76000
ا EX3 / شازند (اراک) : 76000
ا PE100 (CRP100) / مارون : 76500
ا PVC S65 / بندر امام : 50000
ا PVC S65 / غدیر : 50000
ا PVC S65 / اروند: 50000
ا PP C30S / مارون : 74000
ا PP Z30S / مارون : 77500
ا PP V30S / مارون : 78000
ا PP MR230 / مارون : 78000
ا PP R40 / مارون : 75000
ا PP 440L / پ پ جم : 78000
ا PP 548R / پ پ جم : 76000
ا PP 550J / پ پ جم : 75000
ا PP 552R / پ پ جم : 77500
ا PP 510L / پ پ جم : 76500
ا PP ZR230 / نوید زرشیمی : 77800
ا PP 552R / شازند (اراک) : 77500
ا PP 510L / شازند (اراک) : 76500
ا 1540 / تبریز : 78500
ا 7240 / تبریز : 100000
ا ABS0150 / تبریز : 110000
ا ABS N50 / قاید بصیر : 106000
ا PET 781 / تندگویان : 114000
ا PET 821 / تندگویان : 118000

Go to top