پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۸ خردادماه۹۷

نام کالا
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 220 51851 نقدی 57036
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 220 51851 نقدی 57036
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام 220 59966 نقدی 179898
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 110 52083 نقدی 57291
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 110 52083 نقدی 57291
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 440 52083 نقدی 57291
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 3498 37125 نقدی 44550
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 200 36383 نقدی 43659
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 242 37846 نقدی 45415
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 200 66287 نقدی 198861
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 440 51851 سلف 57036
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 500 48359 سلف 53194
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 105 77787 نقدی 85565
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 500 48359 سلف 53194
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 294 65165 نقدی 71681
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 1000 51720 سلف 56892
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 160 77787 نقدی 85565
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 100 92677 نقدی 101944
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 70 108795 نقدی 119674
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 990 51851 نقدی 57036
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 594 51851 نقدی 57036
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 546 69235 نقدی 207705
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 728 66000 نقدی 198000
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 100 64000 نقدی 192000
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 100 64000 نقدی 192000
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 150 60000 نقدی 180000
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 1200 47084 نقدی 51792
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 100 37125 نقدی 44550
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 200 92677 نقدی 101944
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 200 40730 سلف 48876
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 200 37125 نقدی 44550
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 220 59775 سلف 68741
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1650 48645 سلف 53509
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 506 62590 سلف 71978
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان 1826 50205 سلف 55225
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 220 60824 سلف 69947
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 836 50503 سلف 55553
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 165 63087 سلف 72550
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 110 61321 سلف 70519
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG641 پتروشیمی تندگویان 2002 54590 سلف 60049
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان 88 59279 سلف 68170
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 1001 46637 نقدی 51300
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 506 50085 سلف 55093
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 220 48359 نقدی 53194
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 330 49159 نقدی 54074

 

Go to top