پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۷ خردادماه ۹۷

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی 65,474 3,003 64,120 4,136 3,003
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم نقدی 64,859 220 58,963 1,144 220
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 63,539 210 57,763 6,006 210
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند نقدی   300 57,763 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 63,539 660 57,763 4,070 660
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 63,539 252 57,763 5,166 252
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 45,875 0 45,875 24 24
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 63,258 880 57,763 1,694 880
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی 64,859 66 58,963 352 66
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 57,291 1,008 52,083 8,136 1,008
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 45,875 480 45,875 456 456
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 63,539 110 57,763 792 110
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 60,151 126 54,683 2,037 126
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 61,284 220 61,284 132 132
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند سلف 62,394 500 57,763 1,480 500
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم نقدی 49,168 1,617 46,312 2,750 1,617
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 57,291 924 52,083 11,277 924
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی نقدی 57,731 1,008 52,483 5,523 1,008
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 56,892 504 51,720 11,616 504
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم سلف 48,594 2,992 45,075 4,323 2,992
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 57,731 3,000 52,483 12,384 3,000
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی 50,529 480 48,359 1,092 480
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 57,291 882 52,083 6,909 882
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم سلف 57,291 1,008 52,083 11,184 1,008
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی 57,291 756 52,083 9,597 756
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند نقدی 57,291 200 52,083 3,940 200
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 50,943 480 46,312 3,672 480
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی 68,398 2,000 68,398 680 680
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی 57,036 504 51,851 6,072 504
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی 65,262 1,001 64,120 1,353 1,001
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 57,291 315 52,083 3,318 315
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد نقدی 48,535 480 46,312 1,008 480
Go to top