پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۷ خردادماه ۹۷

 

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 504 52083 سلف 57291
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 220 58963 نقدی 64859
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 330 57763 نقدی 63539
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 440 57763 نقدی 63539
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 110 57763 نقدی 63539
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 504 52083 نقدی 57291
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 3000 52483 نقدی 57731
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 1111 46312 نقدی 50943
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 2992 45075 سلف 49582
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 1001 64120 نقدی 192360
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 504 51720 نقدی 56892
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 504 51851 نقدی 57036
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 220 61284 نقدی 67412
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 240 46312 نقدی 50943
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد 240 46312 نقدی 50943
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 1008 52483 نقدی 57731
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 756 52083 نقدی 57291
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 210 57763 نقدی 63539
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 252 57763 نقدی 63539
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 66 58963 نقدی 64859
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 126 54683 نقدی 60151
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 240 45875 نقدی 50462
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 240 48359 نقدی 53194
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند 500 68398 نقدی 205194
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 500 57763 سلف 63539
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند 300 57763 نقدی 63539
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند 200 52083 نقدی 57291
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 210 52083 نقدی 57291
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 315 52083 نقدی 57291
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 210 52083 نقدی 57291
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 1001 64120 نقدی 192360

 

 

Go to top