پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۶ خردادماه۱۳۹۷

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان سلف 154,705 22 154,200 35/2 22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 66,731 154 66,731 154 154
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان سلف 50,192 440 50,192 440 440
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد نقدی 70,834 600 70,834 100 100
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی   75 33,000 0 0
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 69,552 0 69,552 140 140
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان نقدی   67/5 170,000 0 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 48,518 264 48,518 264 264
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان سلف 122,200 35/2 122,200 13/2 13/2
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی   100 65,210 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد نقدی (مچینگ) 70,834 0 70,834 200 200
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی   60 65,210 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 65,580 286 65,580 286 286
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 76,093 0 76,093 403/2 403/2
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 68,669 198 68,669 198 198
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 50,371 132 50,371 132 132
Go to top