پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + ۶ خرداد ماه ۹۷

 

ا 0075 / بندر امام : 64600
ا 020 / بندر امام : 63000
ا 2100 / لاله : 65000
ا 2102 / لاله : 61800
ا 1922 / لاله : 60000
ا 2420D / امیرکبیر : 64000
ا 2420H / امیرکبیر : 61800
ا 0190 / آریا ساسول : 62300
ا LL209AA / امیرکبیر : 63500
ا LL209AA /  شازند (اراک) : 62500
ا 52518 / جم : 61000
ا 5620 / شازند (اراک) : 140000
ا HI500 / بندر امام : 58500
ا 2200J / ایلام : 59000
ا 0035 / بندر امام : 87000
ا Bl3 / جم : 89000
ا Bl3 / مارون : 87000
ا Bl3 / کرمانشاه : 87000
ا F7000 / مهر : 75000
ا F7000 / ایلام : 74000
ا EX5 / جم : 76000
ا EX5 / مارون : 75500
ا EX5 / کرمانشاه : 75500
ا 5110 / آریا ساسول : 74000
ا 3840 / تبریز : 90000
ا PP C30S / مارون : 73500
ا PP Z30S / مارون : 77000
ا PP Z30G / مارون : 77000
ا PP MR230 / مارون : 76700
ا 1540 / تبریز : 78500
ا 7240 / تبریز : 97000
ا ABS0150 / تبریز : 110000
ا ABS N50 / قاید بصیر : 103000
ا PET 781 / تندگویان : 106000
ا PET 785 / تندگویان : 105000
ا PET 821 / تندگویان : 106000

Go to top