پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + یکم خردادماه ۹۷

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف 57,697 3,000 52,452 13,350 3,000
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله نقدی 53,707 220 49,265 968 220
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان نقدی 54,048 240 54,048 168 168
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 90,829 200 90,829 30 30
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف 43,397 500 40,285 1,140 500
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم نقدی 69,552 572 69,552 176 176
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی 66,114 200 66,114 60 60
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان نقدی 37,521 500 36,720 1,040 500
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد سلف 47,105 480 47,105 456 456
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 54,191 1,000 49,265 5,480 1,000
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 65,580 1,298 59,619 18,854 1,298
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 51,815 480 47,105 2,112 480
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر سلف 51,815 3,300 47,105 19,162 3,300
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 48,518 1,738 48,518 1,144 1,144
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 40,227 1,200 36,720 3,720 1,200
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد سلف (مچینگ) 47,105 0 47,105 24 24
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 58,048 1,012 52,771 3,322 1,012
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 68,669 1,298 62,427 18,348 1,298
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی   70 106,626 0 0
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 67,059 2,000 63,070 4,280 2,000
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 38,483 6,996 36,720 10,758 6,996
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان سلف 65,036 198 59,124 1,551 198
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 60,926 0 60,926 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی 53,380 2,200 49,265 5,610 2,200
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان سلف 50,192 1,738 50,073 3,058 1,738
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 50,371 0 50,371 88 88
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم نقدی 55,874 748 52,452 1,507 748
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 37,732 1,000 35,986 2,200 1,000
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 52,636 750 47,851 12,630 750
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم سلف 50,336 2,915 45,848 5,885 2,915
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 48,518 0 48,518 594 594
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 58,048 1,694 52,771 4,906 1,694
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام نقدی 67,267 506 61,018 2,046 506
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 66,731 880 60,665 11,858 880
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان نقدی (مچینگ) 54,048 0 54,048 72 72
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی 67,595 3,498 65,177 5,159 3,498
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 39,414 242 38,503 308 242
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 48,920 480 46,646 648 480
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 69,552 0 69,552 520 520
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 54,191 1,000 49,265 9,150 1,000
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 63,704 506 57,913 9,284 506
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 69,552 0 69,552 264 264
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم نقدی 69,572 737 69,552 814 737
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 50,371 880 50,371 792 792
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی 58,048 480 52,771 1,368 480
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم نقدی 50,674 1,012 47,105 2,211 1,012
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی (مچینگ) 66,114 0 66,114 90 90
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 57,697 480 52,452 4,488 480
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 58,048 880 52,771 4,543 880
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 90,829 100 90,829 25 25
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی 49,291 480 49,265 492 480

 

پ

Go to top