پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + یکم خردادماه ۹۷

 

EX5 جم: ۷۵۰۰

HP150L جم: ۷۰۰۰

HP552R جم: ۷۴۵۰

RP340R جم: ۷۴۰۰

EP548R جم: ۷۳۵۰

EP440L جم: ۷۲۰۰

PE100 جم: ۷۳۵۰

Z30S مارون: ۷۴۷۰

Z30G مارون: ۷۴۷۰

PE100 مارون: ۷۴۰۰

552R مارون: ۷۴۵۰

0200 بندر امام: ۶۲۲۰

0035 بندرامام: ۷۸۰۰

H10500 بندرامام: ۵۴۵۰

0075 بندرامام: ۶۳۰۰

3840 تبریز: ۸۷۰۰

1540 تبریز: ۷۷۵۰

5030SA تبریز: ۶۰۴۰

7240 تبریز: ۹۵۲۰

ABS150 تبریز: ۱۰۱۰۰

EX5 کرمانشاه: ۷۲۰۰

BL3 کرمانشاه: ۷۸۰۰

F7000 مهر: ۷۱۵۰

N50 قائدبصیر: ۱۰۰۰۰

22B02 مهاباد: ۶۰۵۰

BG780S تندگویان: ۹۶۵۰

BG820S تندگویان: ۹۷۵۰

0209AA شازند: ۶۲۰۰

0209AA امیرکبیر: ۶۲۷۰

0190 آریاساسول: ۶۱۰۰

HP552R شازند: ۷۴۵۰

F7000 ایلام: ۷۲۰۰

2420H امیرکبیر: ۶۱۲۰

PVC S65 غدیر: ۴۶۰۰

PVC S70  آبادان: ۵۹۵۰

 

Go to top