پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

 

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۱ خردادماه ۹۷

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 330 47105 سلف 51815
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 200 63070 نقدی 189210
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 220 49265 نقدی 54191
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 506 47105 نقدی 51815
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 1969 45848 سلف 50432
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 748 52452 نقدی 57697
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم 737 69552 نقدی 208656
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 2002 65177 نقدی 195531
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 200 66114 نقدی 198342
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 220 52771 نقدی 58048
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 500 49265 سلف 54191
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 1000 52452 سلف 57697
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 220 52771 نقدی 58048
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام 220 61018 نقدی 183054
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 500 49265 سلف 54191
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1738 48518 سلف 53369
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 3498 36720 نقدی 44064
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان 1738 50073 سلف 55080
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 200 35986 نقدی 43183
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 880 50371 سلف 55408
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 242 38503 نقدی 46203
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 100 90829 نقدی 99911
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 70 106626 نقدی 117288
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1298 59619 سلف 65580
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 220 49265 نقدی 54191
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 200 40285 سلف 48342
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 200 36720 نقدی 44064
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 1298 62427 سلف 68669
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 880 60665 سلف 66731
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 506 57913 سلف 63704
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 100 36720 نقدی 44064
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان 198 59124 سلف 65036
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 240 52452 نقدی 57697
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 990 52771 نقدی 58048
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 750 47851 نقدی 52636
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 240 52771 نقدی 58048
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 240 46646 نقدی 51310
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 200 90829 نقدی 99911
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 240 49265 نقدی 54191
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 240 47105 نقدی 51815
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان 240 54048 نقدی 59452
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم 572 69552 نقدی 208656
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد 240 47105 سلف 51815

 

Go to top