پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۳۱ اردیبهشت ۹۷

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی 56,923 504 51,749 6,951 504
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند نقدی 56,923 300 51,749 5,660 300
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 56,923 924 51,749 10,353 924
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 56,923 735 51,749 5,355 735
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 56,923 315 51,749 2,709 315
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم سلف 56,923 1,104 51,749 5,904 1,104
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال نقدی 56,923 147 51,749 1,071 147
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی نقدی 57,362 1,008 52,148 5,145 1,008
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم سلف 57,362 2,496 52,148 13,104 2,496
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی 58,612 88 58,612 88 88
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 63,156 315 57,415 3,381 315
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 59,777 126 54,343 1,386 126
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 57,415 0 57,415 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی نقدی 57,415 88 57,415 66 66
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 63,156 147 57,415 2,667 147
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم نقدی 64,037 440 58,612 1,210 440
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 60,926 330 60,926 220 220
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 60,926 0 60,926 44 44
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 63,156 660 57,415 2,222 660
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 62,667 880 57,415 1,782 880
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند سلف (مچینگ) 57,415 0 57,415 20 20
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند سلف 57,415 2,000 57,415 20 20
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی 69,552 2,000 69,552 140 100
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 69,552 0 69,552 40 40

 

Go to top