پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + ۳۱ اردیبهشت ماه

 

 

EXP548T جم: ۷۴۰۰

RP340R جم: ۷۲۰۰

EP548R جم: ۷۲۰۰

EP440L جم: ۷۲۰۰

BL3 جم: ۷۷۰۰

52518 جم: ۵۷۷۰

PE100 جم: ۷۳۰۰

0190 آریاساسول: ۶۰۰۰

HCH5110 آریاساسول: ۷۱۰۰

BG820N تندگویان: ۹۵۰۰

BG780N تندگویان: ۹۳۷۰

BG780S تندگویان: ۹۴۳۰

1540 تبریز: ۷۷۰۰

7240 تبریز: ۹۵۰۰

3840 تبریز: ۸۵۰۰

ABS تبریز: ۱۰۶۰۰

F7000 مهر: ۷۳۰۰

C30S مارون: ۷۰۰۰

MR230C مارون: ۷۳۰۰

Z30S مارون: ۷۴۵۰

BL3مارون: ۷۷۵۰

P100 مارون: ۷۳۵۰

H10500 بندرامام: ۵۵۰۰

0200 بندر امام: ۶۰۳۰

0035 بندرامام: ۷۷۵۰

0075 بندرامام: ۶۲۳۰

0209AA شازند: ۶۱۶۰

PPR60 شازند: ۱۱۰۰۰

EX3 امیرکبیر: ۷۴۰۰

10417 قائدبصیر: ۱۰۶۰۰

S65 غدیر: ۴۷۵۰

N50 قائدبصیر: ۹۹۵۰

10417 قائدبصیر: ۱۰۶۰۰

BL3 کرمانشاه: ۷۷۰۰

EX5 کرمانشاه: ۶۹۵۰

EX5 کرمانشاه: ۷۰۰۰

 

Go to top