پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۳۰ اردیبهشت ماه۹۷

 

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان نقدی   45 170,000 0 0
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان سلف   35/2 154,200 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی   75 33,000 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 69,036 50 68,085 90 50
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی   60 65,210 0 0
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر نقدی   30 65,880 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی   50 68,085 0 0
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم نقدی   100 64,800 0 0
پلی استایرن انبساطی R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی   50 66,085 0 0
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 67,553 0 67,553 280 280
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 71,800 0 71,800 100/8 100/8
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد نقدی (مچینگ) 66,834 0 66,834 305 305
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی   100 65,210 0 0
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان سلف 122,200 35/2 122,200 22 22
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد نقدی 66,834 600 66,834 100 100

 

Go to top