پایکاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا +۳۱ اردیبهشت ۹۷

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 220 58612 نقدی 64473
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 330 57415 نقدی 63156
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 440 57415 نقدی 63156
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 330 60926 نقدی 67018
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 552 51749 سلف 56923
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 2496 52148 سلف 57362
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 88 57415 نقدی 63156
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 88 58612 نقدی 64473
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 315 57415 نقدی 63156
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 147 57415 نقدی 63156
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 504 51749 نقدی 56923
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 126 54343 نقدی 59777
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 1008 52148 نقدی 57362
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 105 51749 نقدی 56923
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 105 51749 نقدی 56923
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 210 51749 نقدی 56923
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 315 51749 نقدی 56923
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند 500 69552 نقدی 208656
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند 2000 57415 سلف 63156
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند 300 51749 نقدی 56923

 

Go to top