پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + ۳۰ اردیبهشت ماه

 

ا 0075 / بندر امام : 61000
ا 020 / بندر امام : 59800
ا 2100 / لاله : 62000
ا 2102 / لاله : 59000
ا 2420D / امیرکبیر : 64000
ا 2420H / امیرکبیر : 59000
ا 0190 / آریا ساسول : 59000
ا LL209AA / امیرکبیر : 61600
ا LL209AA /  شازند (اراک) : 61000
ا 52518 / جم : 56000
ا HI500 / بندر امام : 56000
ا 0035 / بندر امام : 72500
ا Bl3 / جم : 72500
ا Bl3 / مارون : 72500
ا Bl3 / کرمانشاه : 72000
ا F7000 / مهر : 70700
ا F7000 / ایلام : 70500
ا EX5 / جم : 70000
ا EX5 / مارون : 70000
ا EX5 / کرمانشاه : 69800
ا 5110 / آریا ساسول : 73000
ا 3840 / تبریز : 82000
ا EX3 / امیرکبیر : 75000
ا EX3 / شازند (اراک) : 74500
ا PE100 (CRP100) / مارون : 74500
ا PVC S65 / بندر امام (موجود) : 49000
ا PVC S65 / غدیر (موجود) : 49000
ا PVC S65 / اروند (موجود) : 49000
ا PP C30S / مارون : 70000
ا PP Z30S / مارون : 73000
ا PP MR230 / مارون : 72000
ا PP 548R / پ پ جم : 73000
ا PP 550J / پ پ جم : 74000
ا PP 552R / پ پ جم : 72000
ا PP 510L / پ پ جم : 74000
ا 1540 / تبریز : 76500
ا 7240 / تبریز : 91000
ا ABS0150 / تبریز : 110000
ا ABS N50 / قاید بصیر : 108000

Go to top