پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

 

 

عنوانقیمت    
 LLD209امیر کبیر 60,500 ریال        
 فیلم 020 بندر امام 59,400 ریال        
 فیلم 0075 بندر امام 61,200 ریال        
 2420H امیر کبیر 59,000 ریال        
 بادی 0035 71,500 ریال        
 تزریقی 52518 57,000 ریال        
 بادی BL3 مارون 71,000 ریال        
 F7000ایلام 71,000 ریال        
 X5 جم 71,500 ریال        
 2102 58,800 ریال        
 2100 62,000 ریال        
 3840 تبریز 82,000 ریال        
 PET 821تندگویان 96,500 ریال        
 PET 781 95,000 ریال        
 LF0190 58,800 ریال        
 PP C30S 70,000 ریال        
 PP 548-R 73,500 ریال        
 PP Z30S 73,500 ریال        
 P P 552R اراک 73,000 ریال        
 PVC S65 اروند (کف) 48,000 ریال        
 PVC S65 بندر(کف) 47,500 ریال        
 کریستال 1540تبریز 76,000 ریال        
 هایم پک 7240تبریز 91,000 ریال        
 ABS تبریز 102,000 ریال        
 تایتا 321برج 10 ریال        
 اف ام اس (جدید) 80,000 ریال        
 EPSبانیار 85,500 ریال        
 300 ایران 75,000        
 200 ایران 83,000        
 شینهو 2000(برج 8) 89,000 ریال        
 اف اس ای(جدید) 80,000 ریال      

 

Go to top