پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۲۵ اردیبهشت ماه ۹۷

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 52,613 0 52,613 330 330
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 51,166 750 46,515 10,670 750
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 48,583 0 48,583 528 528
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان نقدی (مچینگ) 52,613 0 52,613 24 24
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 51,214 1,496 51,214 1,408 1,364
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان سلف (مچینگ) 35,950 0 35,950 60 60
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 50,904 0 50,904 682 682
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 47,030 1,672 47,030 2,178 1,672
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 37,752 4,004 35,950 5,896 4,004
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 65,462 2,000 61,159 4,020 2,000
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 50,560 1,012 48,880 3,014 1,012
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی   750 65,880 0 0
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی 65,204 3,003 63,299 4,191 3,003
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان سلف 35,950 500 35,950 620 440
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی   200 90,829 0 0
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 67,553 0 67,553 240 240
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف 55,994 3,000 50,904 12,410 3,000
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 62,669 2,299 56,972 26,323 2,299
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر سلف 50,438 3,300 45,853 9,306 3,300
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 51,622 1,500 47,830 4,220 1,500
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر نقدی 49,546 726 47,830 1,408 726
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر نقدی 52,613 2,200 52,613 484 352
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 52,613 1,000 47,830 5,640 1,000
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار نقدی 55,266 168 50,242 13,335 168
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 67,553 0 67,553 110 110
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان سلف 48,583 2,002 48,583 1,760 1,034
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی   200 64,745 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان نقدی 52,613 120 52,613 84 60
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 67,294 200 66,317 260 200
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار نقدی 56,802 210 51,639 3,591 210
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 52,992 1,188 51,214 1,661 1,188
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 35,950 3,014 35,950 3,234 2,904
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند سلف (مچینگ) 55,908 0 55,908 240 240
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم نقدی 50,904 2,134 50,904 1,749 1,452
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 66,317 100 66,317 40 20
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 35,950 0 35,950 110 110
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 35,565 1,000 35,231 1,980 1,000
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 60,824 506 55,295 6,688 506
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی   100 90,829 0 0
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 38,336 220 37,747 286 220
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 36,992 1,800 35,950 2,660 1,800
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی   70 106,626 0 0
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 67,228 600 64,745 1,380 600
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 65,704 990 59,731 13,079 990
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 66,317 0 66,317 40 40
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم نقدی 67,553 1,188 67,553 825 473
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 64,440 100 64,440 10 10
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 51,214 0 51,214 132 132

 

Go to top