پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۲۵ اردیبهشت ۹۷

 

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 330 45853 سلف 50438
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 200 61159 نقدی 183477
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 220 52613 نقدی 57874
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان 120 52613 نقدی 57874
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 220 51214 نقدی 56335
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 2134 50904 نقدی 55994
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم 1188 67553 نقدی 202659
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 2002 63299 نقدی 189897
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 506 35950 نقدی 43140
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 200 35231 نقدی 42277
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 200 64745 نقدی 194235
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 220 37747 نقدی 45296
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 750 65880 نقدی 197640
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 600 64745 نقدی 194235
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 500 50904 سلف 55994
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 500 47830 سلف 52613
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 500 47830 سلف 52613
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 200 66317 نقدی 198951
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 506 35950 سلف 43140
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 100 66317 نقدی 198951
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 100 64440 نقدی 193320
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 750 46515 نقدی 51166
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 200 90829 نقدی 99911
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 220 51214 نقدی 56335
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 100 90829 نقدی 99911
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 70 106626 نقدی 117288
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1012 47030 سلف 51733
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان 1012 48583 سلف 53441
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 1012 48880 سلف 53768
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 200 35950 سلف 43140
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 506 55295 سلف 60824
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 100 35950 نقدی 43140
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 770 59731 سلف 65704
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1793 56972 سلف 62669
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر 220 47830 نقدی 52613
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 440 47830 سلف 52613
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 105 50242 نقدی 55266
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 990 47830 نقدی 52613
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 440 51214 سلف 56335
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 440 51214 نقدی 56335
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 105 51639 نقدی 56802

 

Go to top