پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + ۲۴ اردیبهشت ماه ۹۷

 

 

عنوانقیمت تغییراتدرصد 
 LLD209امیر کبیر 61,000 ریال   1,000 1/67%  
 فیلم 020 بندر امام 60,000 ریال   2,000 3/45%  
 فیلم 0075 بندر امام 61,500 ریال   3,000 5/13%  
 2420H امیر کبیر 58,800 ریال   2,100 3/7%  
 بادی 0035 71,000 ریال   3,500 5/19%  
 تزریقی 52518 58,500 ریال   1,500 2/63%  
 بادی BL3 مارون 71,500 ریال   1,000 1/42%  
 F7000ایلام 74,000 ریال   1,500 2/07%  
 X5 جم 73,500 ریال   4,500 6/52%  
 2102 58,800 ریال   1,800 3/16%  
 2100 62,000 ریال   2,000 3/33%  
 3840 تبریز 80,200 ریال   3,200 4/16%  
 PET 821تندگویان 96,500 ریال   11,500 13/53%  
 PET 781 95,000 ریال   5,000 5/56%  
 LF0190 58,800 ریال   2,000 3/52%  
 PP C30S 70,000 ریال   2,500 3/7%  
 PP 548-R 73,500 ریال   2,000 2/8%  
 PP Z30S 74,000 ریال   5,500 8/03%  
 P P 552R اراک 73,000 ریال   5,000 7/35%  
 PVC S65 اروند (کف) 48,000 ریالقی   4,000 9/09%  
 PVC S65 بندر(کف) 47,500 ریال   1,500 3/26%  
 کریستال 1540تبریز 79,000 ریال   3,000 3/95%  
 هایم پک 7240تبریز 89,000 ریال   4,000 4/71%  
 ABS تبریز 102,000 ریال   0 %  
 تایتا 321برج 10 ریال   -77,000 100%  
 اف ام اس (جدید) 80,000 ریال   0 %  
 EPSبانیار 85,500 ریال   1,000 1/18%  
 300 ایران 75,000   1,000 1/35%  
 200 ایران 83,000   1,000 1/22%  
 شینهو 2000(برج 8) 90,000 ریال   2,500 2/86%  
 اف اس ای(جدید) 80,000 ریال   0 %
Go to top