آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۲۳ اردیبهشت ۹۷

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۲۳ اردیبهشت

 

نام کالا
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 نقدی 77,089 50 67,666 130 50
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 نقدی   100 65,210 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 نقدی 66,423 600 66,423 50 50
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE نقدی   75 33,000 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 سلف 58,281 66 58,281 66 66
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 سلف 63,621 220 63,621 220 220
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 سلف (مچینگ) 58,809 0 58,809 66 66
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD سلف 47,247 506 47,247 506 506
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 سلف 60,628 330 60,628 308 308
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 نقدی (مچینگ) 66,423 0 66,423 50 50
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 سلف 47,541 176 47,541 176 176
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 سلف 52,558 80 52,558 80 80
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 سلف 45,708 352 45,708 352 352
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 65,195 1,001 65,195 600/6 600/6
پلی استایرن مقاوم 4512 نقدی   50 66,089 0 0
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B نقدی (مچینگ) 67,553 0 67,553 20 20
پلی استایرن معمولی MP08 نقدی   100 63,920 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 سلف 58,809 462 58,809 396 396
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 سلف (مچینگ) 60,628 0 60,628 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 سلف 49,752 80 49,752 80 80
اپوکسی رزین مایع E06 SPL سلف 154,200 35/2 154,200 44 35/2
پلی کربنات 0710 نقدی   45 170,000 0 0
پلی وینیل کلراید E6834 نقدی 38,643 176 38,643 110 110
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 نقدی   60 65,210 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 نقدی 76,789 50 67,666 150 50
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین سلف   35/2 122,200 0 0

 

Go to top