اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۲۳ اردیبهشت ۹۷

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۲۳ اردیبهشت ۹۷

 

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم 100 63920 نقدی 191760
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 50 66089 نقدی 198267
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 1100 65195 نقدی 71714
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 36 170000 نقدی 187000
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 40 122200 سلف 134420
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 40 154200 سلف 169620
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 50 67666 نقدی 202998
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 50 67666 نقدی 202998
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 600 66423 نقدی 199269
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 176 38643 نقدی 46371
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 100 65210 نقدی 195630
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 75 33000 نقدی 99000
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 60 65210 نقدی 195630
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 330 60628 سلف 66690
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 462 58809 سلف 64689
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 220 63621 سلف 69983
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 66 58281 سلف 64109
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان 506 47247 سلف 51971
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 352 45708 سلف 50278
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 176 47541 سلف 52295
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 80 52558 سلف 57813
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 80 49752 سلف 54727
Go to top