پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا +۱۸ اردیبهشت ۹۷

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52511 درجه 1 پتروشیمی جم 55 39846 نقدی 119538
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی جم 242 45841 نقدی 137523
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - HI0500 درجه 2 پتروشیمی بندرامام 15 35418 نقدی 106254
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 2 پتروشیمی بندرامام 10 40699 نقدی 122097
پلی اتیلن سنگین LMP پتروشیمی بندرامام 50 30524 نقدی 91572
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 1 پتروشیمی بندرامام 40 43002 نقدی 129006
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 2 پتروشیمی بندرامام 30 38224 نقدی 114672
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 2 پتروشیمی بندرامام 60 38224 نقدی 114672
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی بندرامام 60 28441 نقدی 34129
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 198 31996 نقدی 38395
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 60 28441 نقدی 34129
پلی وینیل کلراید OFF - S57 درجه 1 پتروشیمی آبادان 20 35195 نقدی 42234
پلی وینیل کلراید OFF - S70 درجه 1 پتروشیمی آبادان 40 36156 نقدی 43387
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 پتروشیمی غدیر 140 19553 نقدی 23463
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52505 درجه 1 پتروشیمی جم 55 39846 نقدی 119538
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 600 43002 نقدی 129006
Go to top