اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۱۸ اردیبهشت ۹۷

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۱۸ اردیبهشت ۹۷

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 330 45614 نقدی 50175
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 220 47780 نقدی 52558
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 200 61139 نقدی 183417
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم 1001 67553 نقدی 202659
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 3949 50934 نقدی 56027
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 1001 50874 نقدی 55961
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 200 63904 نقدی 191712
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 209 44273 نقدی 48700
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 220 50934 نقدی 56027
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 220 50934 نقدی 56027
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام 220 59206 نقدی 177618
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 990 47780 سلف 52558
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 990 50934 سلف 56027
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 110 48578 نقدی 53435
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 506 35551 نقدی 42661
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 200 34840 نقدی 41808
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 220 37328 نقدی 44793
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 200 35551 نقدی 42661
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 100 35551 نقدی 42661
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 110 52558 سلف 57813
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 1000 66089 نقدی 198267
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 600 63904 نقدی 191712
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 150 65894 نقدی 197682
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 150 65894 نقدی 197682
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 50 64029 نقدی 192087
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 500 47780 سلف 52558
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 750 46265 نقدی 50891
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 200 90829 نقدی 99911
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 500 47780 سلف 52558
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 506 53463 سلف 58809
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1012 45708 سلف 50278
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان 1012 47247 سلف 51971
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 220 47541 سلف 52295
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 220 57838 سلف 63621
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 506 55117 سلف 60628
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 88 52983 سلف 58281

 

Go to top