پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۷ اردیبهشت ۹۷

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
روش خرید
 
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 210 55844 نقدی 61428 عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 210 55844 نقدی 61428 عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 66 55844 نقدی 61428 عادی
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 240 50178 نقدی 55195 عادی
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 504 50178 نقدی 55195 عادی
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 660 57041 نقدی 62745 عادی
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 504 50178 نقدی 55195 عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 660 55844 نقدی 61428 عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 105 52772 نقدی 58049 عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 330 55844 سلف 61428 عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 110 57041 نقدی 62745 عادی
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 147 50178 نقدی 55195 عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 312 45614 نقدی 50175 عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 504 50934 نقدی 56027 عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان 240 52558 نقدی 57813 عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان 312 45071 نقدی 49578 عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 240 45071 نقدی 49578 عادی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 210 50178 نقدی 55195 عادی
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 357 50178 نقدی 55195 عادی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 500 45614 نقدی 50175 عادی
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند 500 67553 نقدی 202659 عادی
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 300 50178 نقدی 55195 عادی
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 1800 51575 سلف 56732 عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 300 50178 نقدی 55195 عادی

 

Go to top