آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۶ اردیبهشت ۹۷

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۶ اردیبهشت ۹۷

 

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
ارزش معامله (هزارریال)
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 5,229,510 47,541 110 47,541 110 110
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 6,485,072 36,847 176 36,847 176 176
پلی استایرن انبساطی دیرسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 0   50 66,410 0 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان سلف 23,906,982 47,247 506 47,247 506 506
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 0   50 66,410 0 0
پلی استایرن انبساطی R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 0   50 65,410 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPC40R پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 1,077,800 53,890 0 53,890 20 20
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم سلف (مچینگ) 5,021,940 45,654 0 45,654 110 110
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان نقدی 0   67/5 170,000 0 0
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم نقدی 1,278,400 63,920 100 63,920 20 20
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد نقدی 7,695,900 76,959 100 66,410 270 100
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 32,441,750 58,985 550 58,985 550 550
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان سلف 2,713,920 154,200 35/2 154,200 35/2 17/6
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر نقدی 0   70 66,300 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد نقدی 0   600 65,190 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 13,846,030 57,215 242 57,215 242 242
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی 0   100 63,000 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 14,536,698 60,069 242 60,069 242 242
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان سلف 2,150,720 122,200 35/2 122,200 17/6 17/6
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 10,055,760 45,708 220 45,708 220 220
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی 0   100 33,000 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد نقدی 7,625,900 76,259 100 66,410 310 100
Go to top