پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار + ۱۶ اردیبهشت ۹۷

(قیمت های نهایی تمامی گریدهای پلیمری تا ساعت ۱۶ در اپلیکیشن نیازمندی های پلیمر و بسته بندی قرار می گیرد)


ا 0075 / بندر امام : ۶۰۰۰
ا 020 / بندر امام : ۵۷۲۰
ا LL209AA / امیرکبیر : ۶۰۰۰
ا LL209AA /  شازند (اراک) : ۵۸۸۰
ا 52518 / جم : ۵۴۰۰
ا HI500 / بندر امام : ۵۱۷۰
ا 0035 / بندر امام : ۶۷۰۰
ا Bl3 / مارون : ۶۷۰۰
ا Bl3 / کرمانشاه : ۶۷۰۰
ا F7000 / مهر : ۶۹۳۰
ا F7000 / ایلام : ۷۰۰۰
ا EX5 / مارون : ۶۹۸۰
ا 3840 / تبریز : ۷۵۵۰
ا EX3 / امیرکبیر : ۷۱۰۰
ا PE100 (CRP100) / مارون : ۷۳۰۰
ا PVC S65 / بندر امام  : ۴۳۵۰
ا PVC S65 / غدیر  : ۴۳۰۰
ا PVC S65 / اروند : ۴۳۰۰
ا PP C30S / مارون : ۶۶۹۰
ا PP V30S / مارون : ۷۵۰۰
ا PP 440L / پ پ جم : ۶۸۰۰
ا PP 548R / پ پ جم : ۷۱۲۰
ا PP 550J / پ پ جم : ۶۶۳۰
ا PP 510L / پ پ جم : ۶۷۲۰
ا PP ZR230 / نوید زرشیمی : ۶۹۷۰
ا 7240 / تبریز : ۸۶۵۰
ا ABS0150 / تبریز : ۹۹۰۰
ا ABS N50 / قاید بصیر : ۱۰۰۰۰
ا PET 781 / تندگویان : ۸۱۰۰


Go to top