اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۱۶ اردیبهشت۹۷

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۱۶ اردیبهشت ۹۷

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
روش خرید
 
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 54 170000 نقدی 187000 عادی
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 176 36847 نقدی 44216 بلند مدت
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 70 66300 نقدی 198900 عادی
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم 100 63920 نقدی 191760 عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 600 65190 نقدی 195570 عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 100 63000 نقدی 189000 عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 100 66410 نقدی 199230 عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 100 66410 نقدی 199230 عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 100 33000 نقدی 99000 عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 66410 نقدی 199230 عادی
پلی استایرن انبساطی دیرسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 66410 نقدی 199230 عادی
پلی استایرن انبساطی R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 65410 نقدی 196230 عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 220 45708 سلف 50278 بلند مدت
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان 506 47247 سلف 51971 بلند مدت
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 110 47541 سلف 52295 بلند مدت
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 242 60069 سلف 66075 بلند مدت
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 242 57215 سلف 62936 بلند مدت
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 550 58985 سلف 64883 بلند مدت
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 40 154200 سلف 169620 عادی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 40 122200 سلف 134420 عادی
Go to top