پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۱۱ اردیبهشت ۹۷

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 200 63904 نقدی 191712
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 300 62511 نقدی 187533
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 220 47880 نقدی 52668
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 330 45654 سلف 50219
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 504 51164 نقدی 56280
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 500 51104 نقدی 56214
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 1000 44153 سلف 48568
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 506 35092 نقدی 42110
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPC40R پتروشیمی شازند 50 53890 نقدی 59279
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 506 35092 نقدی 42110
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 500 47880 سلف 52668
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1000 47880 سلف 52668
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 750 66299 نقدی 198897
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 600 63904 نقدی 191712
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 100 64625 نقدی 193875
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 100 64625 نقدی 193875
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 100 62796 نقدی 188388
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 750 46140 نقدی 50754
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 200 90485 نقدی 99533
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 506 35092 نقدی 42110
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 288 45654 نقدی 50219
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 100 90485 نقدی 99533
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 200 34390 نقدی 41268
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 70 106222 نقدی 116844
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 220 36847 نقدی 44216
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 288 44951 نقدی 49446
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 220 51164 نقدی 56280
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام 220 59265 نقدی 177795
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 1001 45654 سلف 50219
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 288 47880 نقدی 52668
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 2002 63743 نقدی 191229
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1012 45708 سلف 50278
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان 1012 47247 سلف 51971
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان 480 44951 نقدی 49446
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 506 53623 سلف 58985
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 220 47541 سلف 52295
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 220 54609 سلف 60069
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 220 52014 سلف 57215
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان 77 53156 سلف 58471
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 220 51164 نقدی 56280
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 100 35092 نقدی 42110
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 110 48678 نقدی 53545
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 220 47880 سلف 52668
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 110 52668 سلف 57934
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 990 47880 سلف 52668
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 990 51164 سلف 56280
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 220 48678 نقدی 53545
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 110 47880 نقدی 52668
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 200 35092 نقدی 42110
Go to top