پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی (www.ppna.ir ):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۰ اردیبهشت ۹۶

 

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
روش خرید
 
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم سلف 55,557 1,980 55,557 1,782 1,584 عادی
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی 65,269 2,002 63,743 3,256 2,002 عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 59,306 154 55,557 330 154 عادی
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 54,880 924 49,891 7,707 924 عادی
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 67,243 0 67,243 60 60 عادی
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی 67,243 3,000 67,243 480 380 عادی
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 54,880 1,200 49,891 11,220 1,200 عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 61,112 315 55,557 1,554 315 عادی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 50,219 2,000 45,654 7,600 2,000 عادی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 54,880 1,197 49,891 4,683 1,197 عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی نقدی 55,557 66 55,557 66 66 عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی نقدی 55,557 66 55,557 66 66 عادی
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی نقدی 55,319 1,470 50,290 6,615 1,470 عادی
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 54,880 1,488 49,891 9,864 1,488 عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 57,732 84 52,484 1,218 84 عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 61,112 210 55,557 6,573 210 عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم سلف 57,497 1,298 55,557 2,200 1,298 عادی
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی 54,880 504 49,891 5,964 504 عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم سلف (مچینگ) 55,557 0 55,557 396 396 عادی
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم نقدی 67,243 3,003 67,243 209 154 عادی
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم نقدی 58,401 924 56,754 1,518 924 عادی
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 67,243 0 67,243 451 451 عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 54,880 600 49,891 5,780 600 عادی
Go to top