قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + اول اردیبهشت ۹۷

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی ۰ پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + اول اردیبهشت ۹۷

 

 

 

 

2102 / لاله / قیمت: 5,700

‏ 020 / بندرامام / قیمت: 5,700

‏ 2100 / لاله / قیمت: 6,000

‏ 0075 / بندرامام / قیمت: 5,850

‏ 2420D / امیرکبیر /  قیمت: 5,700

‏ 2420H / امیرکبیر/ قیمت: 5,720

‏ 190 / آریا ساسول/ قیمت: 5,750

‏ 209AA / شازند / قیمت: 5,750

‏ 209AA / امیرکبیر / قیمت: 5,830

‏ BL3 / جم / قیمت: 6,500

‏ BL3 / مارون / قیمت: 6,450

‏ EX5 / مارون / قیمت: 7,100

‏ EX3 / امیرکبیر / کف / قیمت: 7,600

‏ EP440L / پلی پروپیلن جم / قیمت: 7,750

‏ 821 / تندگویان /قیمت: 7,500

‏ 825 / تندگویان / قیمت: 7,450

‏781 / تندگویان / قیمت: 7,420

‏ 552R / اراک / قیمت: 6,700

‏ MR230C / مارون / قیمت: 7,060

‏ C30S / مارون / قیمت: 6,740

‏ S65 / غدیر / قیمت: 4,550

‏ S65 / اروند / قیمت: 4,500

‏ 5620 / شازند / قیمت: 12,000

52518 / جم / قیمت: 5,470

‏ 0035 / بندرامام / قیمت: 6,590

‏ F7000 / مهر / قیمت: 6,500

‏ P100 / مارون / قیمت: 7,680

‏ HI500 / بندرامام / قیمت: 5,270

‏ 3840 / تبریز / قیمت: 6,920

‏ 550J / پلی پروپیلن جم / قیمت: 6,750

‏ 548R / پلی پروپیلن جم / قیمت: 8,400

‏ 7240 / تبریز / قیمت: 8,100

‏ 785 / تندگویان / قیمت: 7,400

‏ EX5 / جم / قیمت: 7,100

‏ EX3 / شازند / قیمت: 7,600

‏ 5110 / آریا ساسول / قیمت: 6,500

‏ Z30S / مارون / قیمت: 6,740

‏ 1540 / تبریز / قیمت: 7,700

‏ ABS0150 / تبریز / قیمت: 10,000

‏ N50 / قائد بصیر / قیمت: 10,100

‏ 510L / جم  / قیمت: 6,730

 RP340R / جم / قیمت: 9,500

‏ 552R / جم  / قیمت: 6,700

‏ ZR230C / مارون  / قیمت: 7,060

‏ EX3 / امیرکبیر / قیمت: 7,620

‏ S65 / اروند /قیمت: 4,420

‏ F7000 / ایلام / قیمت: 6,450

‏ BL3 باختر / پلیمر کرمانشاه /قیمت: 6,530

‏ 5218 / جم / قیمت: 8,000

‏ 2420K / امیرکبیر / قیمت: 5,750

‏ 332C / نوید زرشیمی/ قیمت: 8,000

‏ 1551 / تخت جمشید / قیمت: 7,400

‏ 1551 / تخت جمشید / کف / قیمت: 7,050

‏ S65 / غدیر / کف / قیمت: 4,460

‏ 781 / تندگویان / کف / قیمت: 7,350

‏ 825 / تندگویان  / قیمت: 7,380

‏ 785 / تندگویان  / قیمت: 7,300

‏ S65 / بندرامام / قیمت: 4,690

‏ S65 / بندرامام / قیمت: 4,600

‏ P80 / جم / قیمت: 7,500

‏ 821 / تندگویان / قیمت: 7,400

‏ P100 / مارون / قیمت: 7,620

‏ EX5 باختر / پلیمر کرمانشاه / قیمت: 7,100

‏ Z30G / مارون / قیمت: 6,700

‏ R40 مارون / مارون/ قیمت: 7,300

‏ RP345 / جم /  قیمت: 7,500

‏ z30s / اراک / قیمت: 6,700

‏ 3840 / اراک / قیمت: 6,950

‏ 5030sa / تبریز / قیمت: 7,100

‏ 22501AA / جم / قیمت: 5,700

 

Go to top