اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۲۸ فروردین ماه ۹۷

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۲۸ فروردین ماه۹۷

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 100 33000 نقدی 99000
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 506 50884 نقدی 55972
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 506 50884 نقدی 55972
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام 506 58996 نقدی 64895
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 70 87090 نقدی 95799
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 70 102236 نقدی 112459
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 220 52637 سلف 57900
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 220 51083 سلف 56191
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 66 51520 سلف 56672
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 300 62198 نقدی 186594
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 330 47032 نقدی 51735
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر 704 47032 نقدی 51735
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 506 50161 سلف 55177
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 100 36449 نقدی 43738
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 440 45753 نقدی 50328
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 506 36449 نقدی 43738
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 200 35720 نقدی 42864
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 500 62812 نقدی 188436
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 220 39000 نقدی 46800
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 500 45530 سلف 50083
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 200 36449 نقدی 43738
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 500 47032 سلف 51735
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 110 47830 نقدی 52613
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 220 47032 نقدی 51735
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 110 51735 نقدی 56908
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 506 36449 نقدی 43738
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 750 64580 نقدی 193740
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 99 45530 نقدی 50083
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 600 62812 نقدی 188436
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 100 62933 نقدی 188799
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 2508 52480 نقدی 57728
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 200 62933 نقدی 188799
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 500 47032 سلف 51735
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 150 61152 نقدی 183456
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 400 47579 نقدی 142737
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 200 87090 نقدی 95799
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 1496 63423 نقدی 190269
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 450 47579 سلف 142737
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 288 45753 نقدی 50328
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 990 47032 سلف 51735
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 990 50884 سلف 55972
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 504 50466 نقدی 55512
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 240 46328 نقدی 50960
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 110 47830 نقدی 52613
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 288 47032 نقدی 51735
Go to top