آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۲۱ فروردین ماه ۹۷

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی (پپنا):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۲۱ فروردین ماه ۹۶

 

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 72,714 3,000 72,714 1,380 500
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 53,503 4,500 53,503 2,420 720
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان نقدی   200 42,591 20 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 61,178 0 61,178 264 264
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی 54,937 2,200 54,937 66 22
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام سلف 53,525 3,000 53,525 600 60
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی   506 54,937 22 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 59,372 0 59,372 528 528
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم سلف 58,531 3,000 58,531 6,960 792
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 54,937 2,000 54,937 890 190
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر نقدی   770 54,937 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 53,503 0 53,503 60 60
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 59,547 1,980 59,547 1,650 220
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 42,591 4,994 42,591 1,100 330
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی   500 71,999 0 0
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 42,591 0 42,591 66 66
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 74,059 750 74,059 720 480
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 41,739 1,000 41,739 520 260
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی   100 69,322 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 60,431 0 60,431 22 22
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 71,999 600 71,999 290 50
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 45,998 220 45,998 88 88
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی   150 67,359 0 0
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی (مچینگ) 58,067 0 58,067 315 315
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 101,066 200 101,066 30 20
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال نقدی 58,067 168 58,067 609 105
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی   242 55,866 0 0
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 69,322 0 69,322 10 10
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 69,322 200 69,322 20 20
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 60,431 220 60,431 176 22
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم نقدی   2,508 61,405 0 0
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 42,591 0 42,591 66 66
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 42,591 500 42,591 220 200
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 58,067 1,029 58,067 1,008 105
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 72,714 0 72,714 10 10
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 54,937 1,000 54,937 1,570 580
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان سلف 59,902 154 59,880 1,243 154
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 74,059 0 74,059 160 160
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول سلف 54,937 880 54,937 242 132
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 59,545 2,068 58,299 5,753 2,068
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 59,547 0 59,547 44 44
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول سلف 59,547 1,210 59,547 704 88
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 59,064 400 55,933 1,080 400
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم سلف (مچینگ) 58,531 0 58,531 48 48
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 61,178 1,188 61,178 3,278 924
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان سلف 56,976 165 56,042 2,090 165
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول سلف (مچینگ) 59,547 0 59,547 22 22
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان نقدی 46,850 200 46,850 120 100
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز نقدی 55,175 400 55,175 130 50
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول سلف (مچینگ) 54,937 0 54,937 22 22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم نقدی 53,525 55 53,525 22 22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان سلف 58,542 55 57,792 572 55
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی (مچینگ) 42,591 0 42,591 100 100
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 78,119 0 78,119 240 240
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 59,372 1,804 59,372 3,410 1,276
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 42,591 2,002 42,591 2,464 1,232
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 54,937 0 54,937 70 70

 

 

 

Go to top