پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی (پپنا):

اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری بورس کالا + ۲۱ فروردین ماه ۹۷

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پتروشیمی جم 253 53153 نقدی 159459
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 2 پتروشیمی جم 66 47247 نقدی 566964
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پتروشیمی جم 198 66732 نقدی 200196
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 2 پتروشیمی جم 308 59318 نقدی 177954
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52505 درجه 1 پتروشیمی جم 11 48172 نقدی 144516
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی جم 11 53592 نقدی 160776
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 418 38332 نقدی 45998
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 80 37565 نقدی 45078
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 80 33391 نقدی 40069
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 132 41398 نقدی 49677
Go to top