پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی (پپنا):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۲۱ فروردین ماه ۹۷

 

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 300 72714 نقدی 218142
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 220 54937 نقدی 60430
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر 770 54937 نقدی 60430
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 3000 58531 سلف 64384
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 500 71999 نقدی 215997
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 506 59547 نقدی 65501
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 750 74059 نقدی 222177
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 600 71999 نقدی 215997
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 100 69322 نقدی 207966
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 200 69322 نقدی 207966
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 150 67359 نقدی 202077
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 400 55933 نقدی 167799
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 200 101066 نقدی 111172
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 500 42591 نقدی 51109
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 990 59547 سلف 65501
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 880 54937 سلف 60430
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 500 54937 سلف 60430
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 2508 61405 نقدی 67545
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 506 58299 سلف 64128
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 200 42591 نقدی 51109
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 55 53525 نقدی 58877
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 506 61178 سلف 67295
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 154 59880 سلف 65868
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 200 46850 نقدی 56220
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان 55 57792 سلف 63571
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 506 59372 سلف 65309
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 165 56042 سلف 61646
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 450 53503 نقدی 58853
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 1500 53525 سلف 58877
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 2000 54937 سلف 60430
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 4994 42591 نقدی 51109
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1000 41739 نقدی 50086
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 242 55866 نقدی 61452
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 220 45998 نقدی 55197
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 506 54937 نقدی 60430
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 220 60431 نقدی 66474
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 63 58067 نقدی 63873
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 105 58067 نقدی 63873
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 400 55175 نقدی 60692
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 2002 42591 نقدی 51109
Go to top