پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی (پپنا):

به گزارش www.ppna.ir اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۲۰ فروردین ۹۷ به این شرح است:

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
نحوه عرضه
 
روش خرید
 
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 220 58067 نقدی 63873 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 660 58067 نقدی 63873 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 312 58067 نقدی 63873 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم 220 67682 نقدی 74450 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 240 58067 نقدی 63873 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 1008 58067 نقدی 63873 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم 984 60389 نقدی 66427 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 110 64662 نقدی 71128 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 198 64662 نقدی 71128 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد 240 53503 نقدی 58853 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 240 53503 نقدی 58853 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد 240 53503 نقدی 58853 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 240 54937 نقدی 60430 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان 240 54937 نقدی 60430 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 240 54454 نقدی 59899 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان 240 53525 نقدی 58877 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 264 54454 نقدی 59899 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 504 59059 نقدی 64964 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 315 58067 نقدی 63873 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 210 64662 نقدی 71128 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 420 64662 نقدی 71128 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 220 64662 نقدی 71128 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 220 59059 نقدی 64964 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 63 64662 نقدی 71128 عمده عادی
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 800 78594 نقدی 86453 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 500 53503 نقدی 58853 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند 500 78119 نقدی 234357 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 300 58067 نقدی 63873 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 400 58067 نقدی 63873 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 506 59547 نقدی 65501 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام 506 68927 نقدی 75819 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 330 54730 سلف 60203 عمده بلند مدت
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 441 58067 نقدی 63873 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 483 58067 نقدی 63873 عمده عادی
Go to top