پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی (پپنا):

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + ۱۹ فروردین ۹۶

ا 0075 / بندر امام : 64000
ا 020 / بندر امام : 62500
ا 0190 / آریا ساسول : 62000
ا LL209AA / امیرکبیر : 62000
ا LL209AA /  شازند (اراک) : 61500
ا 52518 / جم : 58000
ا HI500 / بندر امام : 58000
ا 0035 / بندر امام : 67500
ا Bl3 / جم : 68000
ا Bl3 / مارون : 67500
ا Bl3 / کرمانشاه : 67500
ا F7000 / مهر : 69000
ا F7000 / ایلام : 68500
ا EX5 / جم : 69000
ا EX5 / مارون : 68500
ا EX5 / کرمانشاه : 68500
ا 5110 / آریا ساسول : 69000
ا PP C30S / مارون : 68000
ا PP Z30S / مارون : 67500
ا PP 552R / پ پ جم : 68500

ا PP 552R / شازند (اراک) : 68500

ا PP Z30S / مارون :68500

Go to top