پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی (پپنا):

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + ۱۸ فروردین ماه

 ا 0075 / بندر امام : 64000
ا 020 / بندر امام : 60500
ا 2100 / لاله : 67000
ا 2102 / لاله : 60500
ا 2420H / امیرکبیر : 60300
ا 0190 / آریا ساسول : 60800
ا LL209AA / امیرکبیر : 61000
ا LL209AA /  شازند (اراک) : 60500
ا 52518 / جم : 56800
ا HI500 / بندر امام : 56500
ا 0035 / بندر امام : 67000
ا Bl3 / جم : 67000
ا Bl3 / مارون : 66500
ا Bl3 / کرمانشاه : 66500
ا F7000 / مهر : 67500
ا F7000 / ایلام : 67000
ا EX5 / جم : 67500
ا EX5 / مارون : 67500
ا EX5 / کرمانشاه : 67300
ا 5110 / آریا ساسول : 67500
ا 3840 / تبریز : 66500
ا EX3 / امیرکبیر : 75000
ا EX3 / شازند (اراک) : 75000
ا PE100 (CRP100) / مارون : 75000
ا PVC S65 / بندر امام (موجود) : 49000
ا PVC S65 / غدیر (موجود) : 49000
ا PVC S65 / اروند (موجود) : 49000
ا PP C30S / مارون : 67500
ا PP Z30S / مارون : 66500
ا PP MR230 / مارون : 70500
ا PP R40 / مارون : 70500
ا PP 548R / پ پ جم : 76000
ا PP 550J / پ پ جم : 75000
ا PP 552R / پ پ جم : 66800
ا PP 510L / پ پ جم : 68000
ا PP ZR230 / نوید زرشیمی : 70500
ا 1540 / تبریز : 78000
ا 7240 / تبریز : 87000
ا ABS0150 / تبریز : 112000
ا ABS N50 / قاید بصیر : 110000

Go to top