پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی (پپنا):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۵ فروردین ماه ۹۷

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی(ریال)
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه (ریال)
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید نقدی   210 80,324 0 0
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 42,364 1,000 42,364 380 280
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 58,141 500 54,654 1,010 500
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 69,151 0 69,151 20 20
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی   100 67,194 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 54,134 0 54,134 44 44
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 43,229 4,994 43,229 1,056 660
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 69,151 200 69,151 10 10
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 74,599 0 74,599 40 40
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی نقدی 63,474 88 63,474 22 22
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 69,151 0 69,151 10 10
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 55,789 1,000 54,134 1,900 1,000
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 69,151 100 69,151 70 50
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 53,535 0 53,535 80 80
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول سلف 59,390 990 58,605 1,562 990
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 63,474 0 63,474 22 22
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام سلف 52,300 3,000 52,300 670 550
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 70,658 600 70,658 130 130
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 54,134 0 54,134 410 410
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار نقدی 57,109 483 57,109 420 420
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار نقدی (مچینگ) 57,109 0 57,109 63 63
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 72,262 0 72,262 500/5 500/5
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 58,307 400 57,109 700 400
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 65,072 2,288 59,157 5,390 2,288
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 58,472 441 57,109 798 441
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول سلف (مچینگ) 54,134 0 54,134 286 286
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 51,828 0 51,828 44 44
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی 74,599 1,500 74,599 440 440
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 62,011 1,782 56,374 22,979 1,782
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول سلف 54,134 770 54,134 374 352
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 54,134 0 54,134 22 22
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 53,535 1,000 53,535 980 920
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 58,549 2,948 57,109 5,808 2,948
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی نقدی 63,474 220 63,474 44 44
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 66,388 0 66,388 110 110
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 54,134 1,500 54,134 1,200 1,090
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 53,535 3,300 53,535 1,870 1,510
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 69,821 420 63,474 2,919 420
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 70,658 0 70,658 10 10
پلی اتیلن سبک خطی 20075AA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 53,535 0 53,535 20 20
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر نقدی 54,134 1,100 54,134 88 88
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 57,499 105 57,109 189 105
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 58,650 0 58,650 110 110
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 46,687 0 46,687 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی 54,134 3,300 54,134 88 66
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 53,535 0 53,535 200 200
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول نقدی   110 55,031 0 0
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 43,229 0 43,229 132 132
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 71,845 2,500 69,645 4,140 2,500
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی 57,179 714 57,109 840 714
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی   220 55,031 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 52,300 0 52,300 20 20
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 58,619 504 57,109 1,224 504
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 57,553 1,197 57,109 1,575 1,197
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی   500 70,658 0 0
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 59,288 1,980 58,605 2,816 1,980
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی 66,388 220 66,388 44 44
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 59,703 220 59,548 264 220
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 58,650 1,430 58,650 1,320 1,320
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان سلف   500 43,229 0 0
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم نقدی 59,350 4,008 59,350 4,008 4,008
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 63,474 220 63,474 132 132
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 54,134 682 54,134 132 110
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید سلف   302/4 67,914 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 20075AA پتروشیمی شازند نقدی 53,535 60 53,535 40 40
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 58,041 1,632 57,109 2,856 1,632
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 43,270 1,020 43,229 1,280 1,020
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید سلف   210 67,914 0 0
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 46,687 220 46,687 110 110
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم سلف 57,557 1,488 57,557 3,888 1,488
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 58,525 1,000 57,109 1,900 1,000

 

Go to top