پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی (پپنا):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۱۵ فروردین۹۷

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه (ریال)
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 88 63474 نقدی 69821
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 110 55031 نقدی 60534
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 990 58605 سلف 64465
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 483 57109 نقدی 62819
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 441 57109 نقدی 62819
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 770 54134 سلف 59547
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 110 63474 نقدی 69821
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 210 63474 نقدی 69821
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 105 57109 نقدی 62819
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 504 57109 نقدی 62819
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 210 57109 نقدی 62819
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 330 58650 نقدی 64515
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 220 55031 نقدی 60534
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 220 59548 نقدی 65502
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 682 54134 نقدی 59547
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 500 70658 نقدی 211974
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 500 43229 نقدی 51874
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 500 43229 سلف 51874
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 506 59157 سلف 65072
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 506 56374 سلف 62011
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 660 57109 نقدی 62819
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 330 53535 نقدی 58888
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر 220 54134 نقدی 59547
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 330 54134 نقدی 59547
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 250 69645 نقدی 208935
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 240 67914 سلف 74705
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 210 67914 سلف 74705
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 210 80324 نقدی 88356
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 240 57109 نقدی 62819
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم 220 66388 نقدی 73026
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 220 63474 نقدی 69821
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 816 57109 نقدی 62819
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 1488 57557 سلف 63312
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم 4008 59350 نقدی 65285
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 500 54654 نقدی 163962
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 100 67194 نقدی 201582
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 200 69151 نقدی 207453
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 100 69151 نقدی 207453
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 600 70658 نقدی 211974
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 400 57109 نقدی 62819
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 500 57109 نقدی 62819
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند 500 74599 نقدی 223797
پلی اتیلن سبک خطی 20075AA پتروشیمی شازند 60 53535 نقدی 58888
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 500 53535 نقدی 58888
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1500 54134 سلف 59547
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 506 58605 نقدی 64465
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 220 46687 نقدی 56024
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1000 42364 نقدی 50836
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 4994 43229 نقدی 51874
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 500 54134 سلف 59547
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 1500 52300 سلف 57530
Go to top