پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی (پپنا):

 

به گزارش www.ppna.ir آمار معاملات مواد پلیمری در ۷ فروردین ماه ۱۳۹۷ به این شرح است:

 

Go to top