پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۲۲ اسفندماه ۹۶

 

نام کالاتولید کنندهنوع قراردادقیمت پایانی میانگین موزون (ریال) عرضه (تن)قیمت پایه عرضه (ریال)تقاضا (تن)حجم معامله (تن)نحوه عرضهروش خرید
پلی اتیلن سنگین بادی 0035
پتروشیمی بندرامام سلف 56,288 3000 56,288 2750 2710 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0075
پتروشیمی بندرامام سلف 54,810 1000 52,044 3460 1000 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785
پتروشیمی تندگویان سلف 57,118 1397 51,926 6182 1397 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00
پتروشیمی لاله سلف 57,248 330 57,248 110 110 عمده عادی
پلی وینیل کلراید E6834
پتروشیمی اروند نقدی 44,874 220 44,874 132 132 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00
پتروشیمی لاله نقدی 52,044 1012 52,044 440 374 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی اروند نقدی 40,719 1000 40,719 860 840 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500
پتروشیمی بندرامام سلف 50,251 3000 50,251 340 60 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی اروند نقدی 41,818 4994 41,550 5896 4994 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S57
پتروشیمی آبادان نقدی 45,705 500 45,705 380 140 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله سلف (مچینگ) 57,248 0 57,248 88 88 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M
پتروشیمی ایلام نقدی 65,667 2024 62,521 3344 2024 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی آبادان سلف 41,550 600 41,550 500 80 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 52,044 0 52,044 550 550 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000
پتروشیمی ایلام نقدی 56,734 1012 56,107 1672 1012 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732
پتروشیمی تندگویان سلف 56,606 176 51,460 3014 176 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 50,251 0 50,251 320 320 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B
پتروشیمی ایلام نقدی 56,288 66 56,288 22 22 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781
پتروشیمی تندگویان سلف 58,886 1892 53,533 12683 1892 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان سلف (مچینگ) 41,550 0 41,550 380 380 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000
پتروشیمی مهر نقدی 56,575 1078 56,107 1353 1078 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 56,288 0 56,288 44 44 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 56,288 0 56,288 290 290 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110
پتروشیمی آریا ساسول سلف 56,528 1100 56,107 1518 1100 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول سلف (مچینگ) 52,044 0 52,044 352 352 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 40,719 0 40,719 160 160 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0190
پتروشیمی آریا ساسول سلف 52,044 1100 52,044 814 748 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر سلف (مچینگ) 52,044 0 52,044 1474 1474 عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی
پتروشیمی قائد بصیر نقدی   70 114,947 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA
پتروشیمی امیرکبیر سلف 52,186 4400 51,030 6380 4400 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر سلف (مچینگ) 52,044 0 52,044 418 418 عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی
پتروشیمی قائد بصیر نقدی   100 97,918 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H
پتروشیمی امیرکبیر سلف 52,044 2200 52,044 792 726 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731
پتروشیمی تندگویان سلف 58,372 132 53,066 1705 132 عمده عادی
پلی استایرن معمولی 1551
پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی   500 69,195 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F
پتروشیمی امیرکبیر سلف 52,044 1100 52,044 418 330 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی غدیر سلف 41,854 1720 41,550 2320 1720 عمده عادی
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T
پتروشیمی آریا ساسول سلف   110 52,893 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3
پتروشیمی امیرکبیر سلف 67,513 2500 65,999 3460 2500 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821
پتروشیمی تندگویان سلف 61,792 506 56,175 1837 506 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D
پتروشیمی امیرکبیر سلف   220 57,248 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0200
پتروشیمی بندرامام سلف 52,885 2000 52,044 3420 2000 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825
پتروشیمی تندگویان سلف 59,968 1012 54,517 6545 1012 عمده عادی
 
آخرین بروز رسانی: 1396/12/22 - 17:20:07
Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کم