اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۲۲ اسفندماه ۹۶

 

 

 

پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۲۲ اسفندماه ۹۶

 

نام کالاتولید کنندهحجم کالای قابل عرضه (تن)قیمت پایه(ریال)نوع معاملهحداکثر قیمت مجازنحوه عرضهروش خرید
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,012 54,517 سلف 59968 عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 70 114,947 نقدی 126441 عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 100 97,918 نقدی 107709 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 500 52,044 سلف 57248 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 330 57,248 سلف 62972 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,012 52,044 نقدی 57248 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 1,500 50,251 سلف 55276 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 200 45,705 نقدی 54846 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 300 41,550 سلف 49860 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 176 51,460 سلف 56606 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 506 53,533 سلف 58886 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان 132 53,066 سلف 58372 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 500 41,550 سلف 49860 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 506 56,175 سلف 61792 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 2,000 52,044 سلف 57248 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 1,000 56,288 سلف 61916 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 506 51,926 سلف 57118 عمده عادی
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 220 44,874 نقدی 53848 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,000 40,719 نقدی 48862 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 4,994 41,550 نقدی 49860 عمده عادی
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 500 69,195 نقدی 207585 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام 66 56,288 نقدی 61916 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام 506 62,521 نقدی 68773 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 506 56,107 نقدی 61717 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 506 56,107 نقدی 61717 عمده عادی
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 110 52,893 سلف 58182 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 990 56,107 سلف 61717 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 990 52,044 سلف 57248 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 440 51,030 سلف 56133 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 220 52,044 سلف 57248 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر 220 52,044 سلف 57248 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 220 57,248 سلف 62972 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 250 65,999 سلف 197997 عمده عادی
آخرین بروز رسانی: 1396/12/22 - 10:20:00

 

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کم